فرهنگ لغت از شرکت querry در غنا

معنی غنا - دیکشنری آنلاین آبادیس

غنا. [ غ ِ ] (ع اِمص ) توانگری. (بحر الجواهر). توانگری و بی نیازی و دولتمندی. (غیاث اللغات ). مأخوذ از غِنی ̍ عربی است که بمعنی کفایت کردن و توانگری و فراخی زندگی است. هستی. دارایی. مقابل فقر و نیستی. رجوع به غِنی ̍ شود : غنا فاضلتر که فقر، که غنا صفت باری تعالی است و فقر بر وی روا نه. (ابوسعید مهنه ). درویشان به غنا.


معنی غنا | لغت‌نامه دهخدا

معنی واژهٔ غنا در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب.


انتخاب نام شرکت - راهنمای بنگاه تجاری

23 ا کتبر 2017 . در حال حاضر و طبق قانون اداره‌ی ثبت، نام انتخابی برای شرکت باید دارای سه بخش (اسم خاص) باشد; لغت‌های انتخابی باید در لغت نامه‌ی دهخدا دارای معنی باشند. البته یکسری اسامی وجود دارند که در لغت نامه دهخدا دارای معنی هستند ولی اجازه‌ی ثبت را ندارند که به این مورد در ادامه اشاره خواهیم کرد. در صورتیکه که از نام مکان در اسم.


معنی غنا - دیکشنری آنلاین آبادیس

غنا. [ غ ِ ] (ع اِمص ) توانگری. (بحر الجواهر). توانگری و بی نیازی و دولتمندی. (غیاث اللغات ). مأخوذ از غِنی ̍ عربی است که بمعنی کفایت کردن و توانگری و فراخی زندگی است. هستی. دارایی. مقابل فقر و نیستی. رجوع به غِنی ̍ شود : غنا فاضلتر که فقر، که غنا صفت باری تعالی است و فقر بر وی روا نه. (ابوسعید مهنه ). درویشان به غنا.


معنی غنا | لغت‌نامه دهخدا

معنی واژهٔ غنا در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب.


انتخاب نام شرکت - راهنمای بنگاه تجاری

23 ا کتبر 2017 . در حال حاضر و طبق قانون اداره‌ی ثبت، نام انتخابی برای شرکت باید دارای سه بخش (اسم خاص) باشد; لغت‌های انتخابی باید در لغت نامه‌ی دهخدا دارای معنی باشند. البته یکسری اسامی وجود دارند که در لغت نامه دهخدا دارای معنی هستند ولی اجازه‌ی ثبت را ندارند که به این مورد در ادامه اشاره خواهیم کرد. در صورتیکه که از نام مکان در اسم.


Pre:تجهیزات معدن طلا برای فروش در سارنیا انتاریو
Next:مفتول دانیلی