شن و ماسه پیچ داده های فنی

جزوه آشنايي با مواد معدني شن و ماسه - سازمان نظام مهندسی معدن

جنس شن و ماسه. 21. بزرگی دانه های شن و ماسه. 22. كار برد شن و ماسه در ساختمان. 22. ماسه ملاتی. 23. موادی که نباید در ماسه و شن باشد. 24. موارد استفاده مهم شن و ماسه. 25. انواع شن و . مشخصات فنی نقشه شن و ماسه. 30 ... پهن‌تر شدن بستر رودخانه در پائین‌رود و کاهش شیب آن با تشکیل پیچ و خمهایی همراه است که به آنها اصطلاحا مئاندر می‌گویند.


تصویب نامه ضوابط نظارت فنی بر بهره برداری از معادن شن ، ماسه و خاک .

ضوابط نظارت فنی بر بهره برداری از معادن شن، ماسه و خاک رس ۱-صدور اجازه بهره برداری یا واگذاری از شن، ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه ها، انهار و مسیل ها و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو می باشد. ۲-وزارت نیرو موظف است هر پنج سال یکبار مطالعات شناسایی محدوده های مجاز جهت برداشت مصالح.


ساوه شن - بتن، شن و ماسه - - فهرست شرکت ها

تولید شن و ماسه ، آسفالت و قطعات بتنی. جزئیات. نام تجاری ساوه شن. مدیرعامل محسن اسد. تلفن همراه 0912-1556246. دفترمرکزی ساوه - میدان آزادی -روبه روی بیمه آسیا. کدپستی 3914915871. تلفن های دفتر 086-42223092. فاکس 086-42220661. آدرس کارخانه ساوه - کیلومتر 10 جاده همدان. کدپستی کارخانه 3914915871. تلفن کارخانه.


مطالعه عددی الگوی جابجایی گودال‌های برداشت شن و ماسه با مدل‌ها‌ی یک

در عین حال استفاده مناسب و فنی از این منبع طبیعی در برخی از بازه های رودخانه ها، می تواند به پایداری آنها کمک .. بررسی های بعمل آمده ایشان نشان داده است که میزان برداشت شن و ماسه فراتر از میزان ذخیره و آورد رسوبی رودخانه . این بخش با آبراهه قوامک تلفیق شده و به سمت جنوب غربی از دره های پر پیچ و خم عبور می کند و سپس با رودخانه.


Untitled

8 جولای 2003 . ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ. ،. ﻣﻘﺪﺍﺭ ﮐﺎﻓﯽ. ﻧﻘﺎﻁ. ﻧﺸﺎﻧﻪ و ﻣﺒﺪﺃ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ و ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻃﯽ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﺍی. ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺯﻣﯿﻦ ﺩﺭ. ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ . ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﺣﺮﺍﺳﺖ . ﺷﺪﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﺼﻞ وﺍژﻩ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﮐﺎﺭ. ﺷﺪﻩ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ. 90. ﺩﻓﺘﺮ. ﺗﺪوﯾﻦ ﺿﻮ. ﺍﺑﻂ و ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰی. ﮐﺸﻮﺭ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و.


محل های مصرف شن و ماسه در ساختمان - کالا لیست

برای فرش وموزائیک ونصب کاشی از ملات ماسه وسیمان استفاده می شود همچنین برای دانه بندی کف فضاهایی که روی زمین ساخته می شوند برای اینکه از نفوذ رطوبت به سطح جلوگیری شود از شن با ابعاد مختلف استفاده می شود برای محفوظ نگه داشتن لوله های تاسیسات که در کشورما معمولا از کف ساختمان عبور می کند علاوه بر ضد زنگ پشم.


آزمایش میدانی و تست فنی خودروی DS6 - مجله ماشین

21 فوریه 2018 . از نکات جالب چراغ های جلو، عدسی زنون داخل آن بوده که با چرخش فرمان حتی در سرعت های پایین تغییر زاویه داده تا سطح بیشتری از جاده در پیچ را با زاویه 75 درجه . گل و لای، شن و ماسه و خاموش کردن کنترل کشش که ضمن تعامل با سامانه های پایداری الکترونیکی خودرو، مانع از سرخوردن آن در مسیرهای برفی و لغزنده می شود.


شن و ماسه پیچ داده های فنی,

11 ﻋﻤﻠﻴﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ - دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا

ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﺗﺤﺖ اﺻﻮل ﻓﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﻴﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. ،. ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻨﻔﻲ آن. ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ. رﺳﺪ. ،. ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد رودﺧﺎﻧﻪ و ﭘﺎ. ﻳﺪاري آن ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ. ﻳﺎﺑﺪ . وﻟﻲ ﻣﺘﺄﺳ. ﻔﺎ. ﻧﻪ روﻧﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ از ﺑﺴﺘﺮ و ﺣﺮﻳﻢ. رودﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎي ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل. ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ. ،. ﭼﺸﻢ. اﻧﺪاز ﻣﺜﺒﺘﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﺒﻌﺎت ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺟﺎي ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ. ﻣﻲ. ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭘﻞ. ﻫﺎي ﺑﺎﻻ رود، ﻗﻤﺮود، ﺗﺎﻻر. و. ﺷﺮﻳﺎﻧﻲ ﺷﺪن ﻣﺴﻴﺮ.


نقشه کشی و زبان فنی

خواهند داشت(. برای نمونه: اصول نقشه کشی. ISO -128. اندازه گذاری. ISO -129. تولرانس های ابعادی. ISO -206. تولرانس های هندسی. ISO -1101. تولرانس های هندسی. ISO -2768 a b .. 26. انواع هاشور براساس جنس مواد. فوالد- فلزات سخت چدن. شیشه و سایر اجسام شفاف. چوب در جهت الیاف. چوب در مقطع. شن و ماسه. غیر فلزات به استثنای آنها که در.


Untitled

بر این اساس و در راستای صرفه جویی در مصرف آب، برق و هزینه های ناشی از پساب ایجاد. شده در معادن شن و ماسه . شرکت سامیکا اقدام به طراحی و ساخت ماشین آلات از قبیل: دستگاه شستشو و آبگیری شن و ماسه. Washing . on qualified engineers and experienced technical experts, has focused on modern machinery , and in accordance.


جزوه آشنايي با مواد معدني شن و ماسه - سازمان نظام مهندسی معدن

جنس شن و ماسه. 21. بزرگی دانه های شن و ماسه. 22. كار برد شن و ماسه در ساختمان. 22. ماسه ملاتی. 23. موادی که نباید در ماسه و شن باشد. 24. موارد استفاده مهم شن و ماسه. 25. انواع شن و . مشخصات فنی نقشه شن و ماسه. 30 ... پهن‌تر شدن بستر رودخانه در پائین‌رود و کاهش شیب آن با تشکیل پیچ و خمهایی همراه است که به آنها اصطلاحا مئاندر می‌گویند.


شن و ماسه پیچ داده های فنی,

تصویب نامه ضوابط نظارت فنی بر بهره برداری از معادن شن ، ماسه و خاک .

ضوابط نظارت فنی بر بهره برداری از معادن شن، ماسه و خاک رس ۱-صدور اجازه بهره برداری یا واگذاری از شن، ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه ها، انهار و مسیل ها و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو می باشد. ۲-وزارت نیرو موظف است هر پنج سال یکبار مطالعات شناسایی محدوده های مجاز جهت برداشت مصالح.


ساوه شن - بتن، شن و ماسه - - فهرست شرکت ها

تولید شن و ماسه ، آسفالت و قطعات بتنی. جزئیات. نام تجاری ساوه شن. مدیرعامل محسن اسد. تلفن همراه 0912-1556246. دفترمرکزی ساوه - میدان آزادی -روبه روی بیمه آسیا. کدپستی 3914915871. تلفن های دفتر 086-42223092. فاکس 086-42220661. آدرس کارخانه ساوه - کیلومتر 10 جاده همدان. کدپستی کارخانه 3914915871. تلفن کارخانه.


مطالعه عددی الگوی جابجایی گودال‌های برداشت شن و ماسه با مدل‌ها‌ی یک

در عین حال استفاده مناسب و فنی از این منبع طبیعی در برخی از بازه های رودخانه ها، می تواند به پایداری آنها کمک .. بررسی های بعمل آمده ایشان نشان داده است که میزان برداشت شن و ماسه فراتر از میزان ذخیره و آورد رسوبی رودخانه . این بخش با آبراهه قوامک تلفیق شده و به سمت جنوب غربی از دره های پر پیچ و خم عبور می کند و سپس با رودخانه.


Untitled

8 جولای 2003 . ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ. ،. ﻣﻘﺪﺍﺭ ﮐﺎﻓﯽ. ﻧﻘﺎﻁ. ﻧﺸﺎﻧﻪ و ﻣﺒﺪﺃ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ و ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻃﯽ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﺍی. ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺯﻣﯿﻦ ﺩﺭ. ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ . ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﺣﺮﺍﺳﺖ . ﺷﺪﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﺼﻞ وﺍژﻩ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﮐﺎﺭ. ﺷﺪﻩ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ. 90. ﺩﻓﺘﺮ. ﺗﺪوﯾﻦ ﺿﻮ. ﺍﺑﻂ و ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰی. ﮐﺸﻮﺭ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و.


محل های مصرف شن و ماسه در ساختمان - کالا لیست

برای فرش وموزائیک ونصب کاشی از ملات ماسه وسیمان استفاده می شود همچنین برای دانه بندی کف فضاهایی که روی زمین ساخته می شوند برای اینکه از نفوذ رطوبت به سطح جلوگیری شود از شن با ابعاد مختلف استفاده می شود برای محفوظ نگه داشتن لوله های تاسیسات که در کشورما معمولا از کف ساختمان عبور می کند علاوه بر ضد زنگ پشم.


آزمایش میدانی و تست فنی خودروی DS6 - مجله ماشین

21 فوریه 2018 . از نکات جالب چراغ های جلو، عدسی زنون داخل آن بوده که با چرخش فرمان حتی در سرعت های پایین تغییر زاویه داده تا سطح بیشتری از جاده در پیچ را با زاویه 75 درجه . گل و لای، شن و ماسه و خاموش کردن کنترل کشش که ضمن تعامل با سامانه های پایداری الکترونیکی خودرو، مانع از سرخوردن آن در مسیرهای برفی و لغزنده می شود.


11 ﻋﻤﻠﻴﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ - دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا

ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﺗﺤﺖ اﺻﻮل ﻓﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﻴﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. ،. ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻨﻔﻲ آن. ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ. رﺳﺪ. ،. ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد رودﺧﺎﻧﻪ و ﭘﺎ. ﻳﺪاري آن ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ. ﻳﺎﺑﺪ . وﻟﻲ ﻣﺘﺄﺳ. ﻔﺎ. ﻧﻪ روﻧﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ از ﺑﺴﺘﺮ و ﺣﺮﻳﻢ. رودﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎي ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل. ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ. ،. ﭼﺸﻢ. اﻧﺪاز ﻣﺜﺒﺘﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﺒﻌﺎت ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺟﺎي ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ. ﻣﻲ. ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭘﻞ. ﻫﺎي ﺑﺎﻻ رود، ﻗﻤﺮود، ﺗﺎﻻر. و. ﺷﺮﻳﺎﻧﻲ ﺷﺪن ﻣﺴﻴﺮ.


نقشه کشی و زبان فنی

خواهند داشت(. برای نمونه: اصول نقشه کشی. ISO -128. اندازه گذاری. ISO -129. تولرانس های ابعادی. ISO -206. تولرانس های هندسی. ISO -1101. تولرانس های هندسی. ISO -2768 a b .. 26. انواع هاشور براساس جنس مواد. فوالد- فلزات سخت چدن. شیشه و سایر اجسام شفاف. چوب در جهت الیاف. چوب در مقطع. شن و ماسه. غیر فلزات به استثنای آنها که در.


Untitled

بر این اساس و در راستای صرفه جویی در مصرف آب، برق و هزینه های ناشی از پساب ایجاد. شده در معادن شن و ماسه . شرکت سامیکا اقدام به طراحی و ساخت ماشین آلات از قبیل: دستگاه شستشو و آبگیری شن و ماسه. Washing . on qualified engineers and experienced technical experts, has focused on modern machinery , and in accordance.


کدام یک بهتر از خشک یا مرطوب است - مقایسه دو تکنولوژی. کفپوش در .

6 دسامبر 2017 . 6 - شن و ماسه سیلیس یا کوارتز. 7 - لوله ارتباطات (تامین آب، گرمایش، سیم کشی و غیره). 8 - گرم شدن لوله با مواد متخلخل فيبري. 9 - پوشش فلزی حفاظتی. 10 - پیچ و مهره. 11 - ضد آب - پلی اتیلن فیلم. 12 - پایه بتنی بتن کلاس B22.5. 13 - پایه پایه. طراحی کف در کنار دیوار خارجی در شکل 3 نشان داده شده است. 5.


ﯽ ﺣﺠﯿﻢ ﺑﺘﻨ ﻫﺎی ﺳﺎزه ﻧﺎﻣﻪ آﯾﯿﻦ - دانشگاه بین المللی امام خمینی

داده اﺳﺖ . اﯾﻦ دﻓﺘﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻼش ﻓﺮاوان، اﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﺼﻮن از اﯾﺮادﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻏﻠﻂ. ﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ، ﻓﻨﯽ،. اﺑﻬﺎم، اﯾﻬﺎم و اﺷﮑﺎﻻت ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ . از اﯾﻦ رو، اﯾﻦ دﻓﺘﺮ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮔﺮاﻣﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارد در .. ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﺍﻧﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺑﺘﻦ ﺣﺠﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوﺩﯾﺖ ﻫﺎی ﻃﺮﺡ و ﺻﺮﻓﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺗﻌﯿﯿﻦ. ﻣﯽ. ﺷﻮﺩ . 2-1-3. ﺩﺍﻧﻪ ﺑﻨﺪی. ﺍﻟﻒ. -. ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮﺭ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ. ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ. ﺷﺪﻩ و ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺩﺍﻧﻪ ﺑﻨﺪی. ﻫﺮ. ﯾﮏ.


مشخصات فني و فهرست بهاي تجميعي جداول و انهار شهري - سازمان عمرانی .

ﻓﻬﺮﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﺐ. ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ. ﺻﻔﺤﻪ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. /١. ٦١. ٨-. :٦-. ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ. ﻓﻨﻲ. ﻋﻤﻮﻣﻲ. ﺟﺪﺍﻭﻝ. ﻭ. ﺍﻧﻬﺎﺭ. ﺑﺘﻨﻲ. ﺷﻬﺮﻱ. ١. /٢. ٦١. ٨-. ٦-. : ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ. ﻓﻨﻲ. ﺷﻦ. ﻭ. ﻣﺎﺳﻪ. ﻣﺼﺮﻓﻲ. ﺩﺭ. ﺍﺟﺮﺍﻱ. ﺟﺪﺍﻭﻝ. ﺑﺘﻦ ﺩﺭﺟﺎ ﺑﺮﺍﻱ. ﺍﻧﻬﺎﺭ. ﺑﺘﻨﻲ. ٣. /٣ ... ﻫﺎﻱ ﺷﻦ ﻭ ﻣ. ﺎﺳﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺷﻮﺩ. ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳـﺖ. ﺑـﻪ ﺑﻴـﺎﻥ. ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻲ. ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﭘﺎﮐﺖ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩ. ﻧﻈﺎﻡ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ. ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ. ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺘﻦ ﺑﺮﺍﻱ.


ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ راه

4 آگوست 2013 . ﺍﺳﺎﺱ. ﻗﺸﺮی ﺍﺯ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ و ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺭوی ﺑﺴﺘﺮ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺭﺍﻩ ﯾﺎ. ﻻﯾﻪ ﺯﯾﺮﺍﺳﺎﺱ، ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﺭﻫﺎی وﺍﺭﺩﻩ ﺍﺯ ﻻﯾﻪ. ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺭ. وﺳﺎﺯی ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ، ﻗﺸﺮ ﺍﺳﺎﺱ. ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽ. ﺷﻮﺩ. ﺍﺳﺎﺱ ﺷﻨﯽ. و ﺳﻨﮕﯽ. ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻦ. و ﻣﺎﺳﻪ. ﺍی ﺭوﺩﺧﺎﻧﻪ. ﺍی ﯾﺎ ﺳﻨﮓ. ﻫﺎی ﻣﻌﺎﺩﻥ ﮐﻮﻫﯽ. ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ. ﻓﻨﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﺭوی ﻗﺸﺮ ﺯﯾﺮﺍﺳﺎﺱ و ﯾﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﺭوﺳﺎﺯی.


Pre:ساخت سنگ شکن فکی سنگ
Next:فهرست جوجه برای تعمیر و نگهداری کاری سه فک