خواص کک نفتی

مقاله بررسی و ساخت کک نفتی به روش آزمایشگاهی - سیویلیکا

کک نفتی یکی از محصولات حاصل از پالایش نفت خام محسوب می شود. . همچنین برخی از خواص فیزیکی کک نفتی تولید شده با خواص نمونه های خارجی مقایسه شده اند. . قاسم زاده, کامران؛ جعفرصادق مقدس و طاهر یوسفی امیری، ۱۳۸۷، بررسی و ساخت کک نفتی به روش آزمایشگاهی، دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، تبریز، انجمن مهندسی.


کک (coke) | ای حرفه

زغالهای خاصی جهت تولید کک متالورژی به کار میروند و خواص زغال سنگ تعیین کننده ی خواص کک تولیدی است.مواد غیر آلی زغال سنگ موسوم به ... کک نفتی یک محصول فرعی حاصل از پالایش نفت خام است که به طور اصلی از کربن تشکیل شده و دارای مقدار زیادی گوگرد و فلزات سنگین مانند نیکل و وانادیم است. تولید کک نفتی در جهان در.


کک نفتی » گروه نفت و گاز پاد اویل

پترولیوم کک یا کک نفتی که نوع معمولی ان در ریخته گری گرافیت پر سولفورنام دارد ماده ای مشتق شده از( مازوت ، نفت سنگین ویا گازوئیل) میباشد .این ماده که حاصل پالایش نفت خام می باشد . راهی برای سبک کردن نفت سنگین به سبک می باشد بطوریکه با جدا کردن کک نفتی نفت یا مشتقات سبک تربه پالایشگاهها تحویل می گردد و.


گرافیت پر سولفور - شرکت آمیژه مواد آسیا

پترولیوم کک پر سولفور Calcine petroleum coke. لازم. گرافیت پر سولفور Capture. CPC که با عناوین گرافیت پر سولفور، کربن شناخته می شود در حقیقت نخستین محصول مشتق شده از RPC در فرایند تکلیس این واحد یا کک نفتی کلسینه می باشد . محصول فوق جهت شارژ کربن در صنایع فولاد سازی و ریخته گری چدن بکار گرفته.


فرآورده‌های نفتی و مشتقات آن - دانش نفت

از نفت خام فرآورده‌های ديگري نيز چون سوخت کوره، روغنهای روان کننده، قیر، حلالها ، موم، كك، دوده، گوگرد و فرآورده‌هاي ويژه به دست مي‌آيد. ذکر همه این مواد و موارد مصرف آنها در این مختصر .. اسید استیل سالیسیلیک موجود در آسپیرین خواص تخفیف درد مشترکی با سالیسین شیمیایی موجود در پوست درخت بید دارند. با این حال یکی از مواد اصلی.


شرکت بین المللی شهاب بهین گستر | کُک نفتی

كك نفتی : به عنوان سوخت صنعتي و نيز در ساخت الكترودها به كار مي رود. در بعضي پالايشگا هها، باقيمانده هاي سنگين را در واحد كك سازي به شدت مي شكنند تا كك صنعتي با كيفيت مرغوب به دست آيد . اين كك حاوي 4 تا 5% مواد فرار و تنها 1 تا 3% خاكستر است . كك، سوخت مناسبي براي متالوژي و صنايع سراميك است ولي مقاومتش براي.


ﺳﺎزي ﮐﮏ ﺪ ﺗﯽ و ﻧﻮع ﺧﻮراك ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮآﯾﻨ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺷﺮا - فصلنامه علمی .

18 نوامبر 2016 . ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﮏ. ﺳﺎزي. ﺗﺄﺧﯿﺮي. ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ. ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ. از ﮐﮏ ﺗﻮﻟﯿـﺪي. از اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد . ﮐﮏ ﻧﻔﺘﯽ ﮐﻠﺴـﯿﻨﻪ ﺷـﺪه. 6. ﺑـﺮاي ﺳـﺎﺧﺖ آﻧـﺪ در ﺗﻮﻟﯿـﺪ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿـﻮم و ﻣﺤﺼـﻮﻻت. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺮﺑﻨﯽ ﯾﺎ ﮔﺮاﻓﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ. رود . ﺳﺎﺧﺘﺎر. ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ .. ﻧﻮع ﺧﻮراك ﺑﺎ ﺧﻮاص ﻣﺘﻔﺎوت، ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻧﻮع ﺧﻮراك ﺑـﺮ ﺑـﺎزده ﻣﺤﺼـﻮﻻت واﺣـﺪ ﮐـﮏ. ﺳـﺎز. ي. ﺗﺄﺧﯿﺮي. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ . در ﺟﺪول. ،1. ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﯾﻦ.


خواص کک نفتی,

مقاله بررسی و ساخت کک نفتی به روش آزمایشگاهی - سیویلیکا

کک نفتی یکی از محصولات حاصل از پالایش نفت خام محسوب می شود. . همچنین برخی از خواص فیزیکی کک نفتی تولید شده با خواص نمونه های خارجی مقایسه شده اند. . قاسم زاده, کامران؛ جعفرصادق مقدس و طاهر یوسفی امیری، ۱۳۸۷، بررسی و ساخت کک نفتی به روش آزمایشگاهی، دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، تبریز، انجمن مهندسی.


دريافت فايل

زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﻛﺎﻧﻞ ﻳﺎ ﻛﺎﻧﻜﻮال ﻧﻮﻋﻲ زﻏﺎل ﺳﻨﮓ داراي ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻔﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻴﻔﻴﺖ زودآﺗﺶ. ﮔﻴﺮي، اﻫﻤﻴﺖ دارد . زﻏﺎل ﻛﺎﻧﻞ ﺑﺎ ﺷ. ﻌﻠﻪ. ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ، روﺷﻦ و ﭘﺮ دود ﻣﻲ. ﺳﻮزد و اﺳﻢ آن از اﺳﻢ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﻤﻊ اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه اﺳﺖ . اﻳﻦ زﻏﺎل ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻘﻄﻴـﺮ ﺑـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ. زﻳﺎدي ﮔﺎز روﺷﻨﺎﻳﻲ. 450(. ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺗﻦ. ) ﻣﻲ. دﻫﺪ و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪه. اي ﻛﻪ ﺑﻴﺶ. ﺗﺮ ﺷﺒﻴﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ اﺳﺖ، از ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ. ﮔﺬارد . زﻏﺎل ﻛﺎﻧﻞ در ﮔﺮﻣﺎي ﻛﻢ،.


کراکینگ کاتالیزوری سیال بستر - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در واقع سطح وسیع این نانوکاتالیست تقویت شده و حضور نقاط اسیدی زیاد و خواص الکتریکی پیچیده این ذرات سبب شکسته شدن پیوند هایC-Sگردیده و البته سبب تولید .. سرعت جریان فاز سیال (مخلوط بخارات نفتی کاتالیست) در بالای Grid به اندازه کافی کم است بطوریکه ذرات ته‌نشین شده و یک بستر فشرده‌ای از کاتالیست را.


ساخت كربن فعال با استفاده از فعال سازي شيميايي پوست گردو

اندازه ذرات ماده خام در محدوده مورد بررسي، اثر چشمگيري را بر روي خواص سطحي و جذبي محصول نشان نداده است. . آنها مواد خام سلولزي نظير چوب, پوست نارگيل, هسته ميوه ها و ساير ضايعات كشاورزي، مواد خام كربني نظير زغال سنگ, كك نفتي, قير قطران زغال سنگ و مواد خام پليمري شامل ضايعات انواع لاستيكها و پلاستيكها را مي توان نام برد]1[.


خواص روغن کنجد و پوست صورت | شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی .

20 آگوست 2017 . روغن کنجد و پوست صورت: روغن کنجد با نام انگلیسی Edible Oil یک منبع غنی از ویتامین E می باشد که می تواند خواص آنتی اکسیدانی زیادی برای محافظت از پوست از جمله پوست صورت در برابر نور آفتاب در مقابل اشعه UV خورشید داشته باشد و می توان از آن بعنوان یک ضد آفتاب خوب استفاده کرد. استفاده از روغن کنجد.


فرایند تولید سیلیکون متال و فروسیلیکون - گروه نفت و انرژی

5 مارس 2017 . مهم‌ترین مواد کربنی مورد استفاده در تولید آلیاژهای پر سیلیکون عبارتند از: زغال سنگ، کک، زغال چوب، چیپس چوب و پترولیوم کک که چیپس چوب با توجه به خواص ویژه‌ای که دارد در همه ترکیبات مواد احیایی استفاده می‌شود. 2- معرفی سیلیسیم. سیلیسیم یک عنصر خاکستری و درخشان با عدد اتمی 14 و جرم اتمی 28.086 می.


جزوه احتراق

آنالیز نفت خام. عناصر. موجود در كليه نفت هاي خام تقريباً يكسان است، ولي وجود تفاوتهاي كوچك در تركيب نفت ها مي تواند. اثرات عمده اي بر خواص فيزيكي و فرآيند الزم جهت .. نياز كمتر به هواي اضافي در هنگام احتراق. •. انبارسازي راحت تر. •. راحتي و هزينه كم انتقال به مراكز مصرف. معايب. •. گوگرد بيشتر. •. قيمت باالتر. خواص سوخت.


رفع کک و مک با مصرف آویشن - اخبار تسنیم - Tasnim

23 فوریه 2014 . خبرگزاری تسنیم: یک استاد دانشگاه گفت: آویشن یکی از خاصیت‌هایش این است که لکه‌های کک و مک را از بین می‌برد و نیکو کننده رنگ رخسار است و به چهره طراوت می‌دهد.


بررسی روش‌های نمک‌زدایی از نفت خام - شانا

30 نوامبر 2015 . فرآیند نمکزدایی و جداکردن موثر فاز پراکنده آب نمک از فاز نفتی پیوسته، فرآیندی مطلوب است که از روشهای گوناگونی نیز برخوردار است. به طور مثال، گرانشی، تعلیق شکن، . خواص نفت خام و نوع مواد امولسیونی تاثیر فراوانی بر روی انتخاب نوع مواد تعلیق شکن مصرفی دارد. به طور معمول، نفتهای سنگین نسبت به.


خواص کک نفتی,

فواید روغن مورچه - بیتوته

در منابع طب سنتی مانند تحفه حکیم مومن تبریزی و مخزن الادویه خراسانی که قدمت 200 ساله دارند درباره روغن مورچه و خواص متنوع آن برای درمان بیماری ها مطالبی ذکر شده است. در بخشی از این منابع به دو نوع روغن مورچه و خواص درمانی کم نظیر آن اشاره شده که یکی از آنها از روغن گیری مورچه در روغن گیاه زنبق و خیری و دیگری از روغن گیری مورچه.


ارتقاء و ازدیاد برداشت نفت سنگین با نانوذرات؛ فرصت ها و چالش ها

رســوب کک بر شبکه تازه. کاتالیست و غیرفعال ســازی سريع کاتالیست با. رسوب فلز ايجاد می شــود که به گرفتگی منافذ. منجر می شود. بنابراين باال بردن مواد سنگین با. راندمان مطلوب به منافذ بزرگ برای تحمل اجزای. مواد اولیه نیاز دارد. خواص کاتالیزورها، مانند تخلخل باال و مقاومت. در برابر گرفتگی منافــذ، از خصوصیات مطلوب.


با روغن سیاه دانه و خواص شگفت انگیز آن آشنا شوید - سلامت

11 جولای 2017 . زیاد به خواص سیاه دانه سفارش شده است اما آیا واقعاً سیاه دانه چیست که انقدر به آن توصیه شده است؟ سیاه دانه را پیامبر اکرم(ص) درمان هر دردی به جز مرگ می دانست. خواص و فواید “سیاه دانه” و عسل به قدری فراوان هستند که از درد ناخن پا تا درد و بیماری های نوک موی سر را می توان با آن درمان کرد. در ادامه بیشتر می خوانیم.


مروری بر تکنولوژی های رایج و نوظهور ارتقاء کیفیت نفت خام سنگین

کند . یدیو مهنی که ات نرکیی نفت خا. های مختلف که مقادیر مشخصی ات. ناخالصی. های هن ذذخ شده و خواص هن نا ذدودی یهبود یافته یاشد یه .. نولید می. کند. ات مهایی ایو نکنولو ی. می. نوان یه نولید فراوان کک، یاتدهی پاییو نفت ارنقان یافته و محصوتت هرومانیک تیاد که نیات یه نصفیه اضافی دارند، اشاره. نمود . شکت. 3. ، نمایی ات ایو فرهیند را.


تركيب نفت خام و فرآورده¬هاي نفتي

تركيب شيميايي نفت خام. و. فرآوردههاي نفتي. Composition of Crude Oils. and. Petroleum Products. ترجمه و تنظيم. سيروس عزي زي- آرش اكبري نوشاد. آبان ماه 1386. ديباچه ... از طرف ديگر، هومولوگهاي سنگينتر آنها از جهت زيستمحيطي و تاثير بر سلامت عمومي دردسر ساز بوده و نيز فعاليت كاتاليزورها را با تشكيل كك از بين ميبرند.


شناخت و خواص مواد - afrand-ks

عنوان و نام پديدآور : شناخت و خواص مواد ]كتابهاي درسي[ رشته هاي ساخت و توليد- نقشه كشي عمومي زمينه صنعت/. برنامه ريزی محتوا و نظارت بر تأليف؛ ... خواص شــیمیایی خود را به خوبي حفظ می کننــد، ولی مقاومت حرارتی آن ها کم. است و همین امر استفاده از آن ها را محدود .. نفت نگه داری می کنند )شکل 1-21(. در نهایت در حدود 20 عنصر فلزی در.


ﻧﻘﺶ آزﻣـﺎﯾﺸﮕﺎه در ﺻﻨﻌﺖ ﭘـﺎﻻﯾـﺶ ﻧﻔـﺖ - شرکت پالایش نفت تبریز

ﺗﺎ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﮐﮏ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ وزﻧﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه. ﮐﺮﺑﻦ ﺑ . ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰورﻫﺎ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮاورده. ﻫﺎي ﮐﻢ ارزش. ﺗﺮي ﺷﻮﻧﺪ . ﻏﻠﻈﺖ. ﻫـﺎي. ﺑﺎﻻﺗﺮ از ppm. 2. واﻧﺎدﯾﻢ در اﻧﻮاع ﻧﻔﺖ ﮐﻮره ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﭘﺮه. ﻫﺎي ﺗﻮرﺑﯿﻦ و ﺗﺨﺮﯾﺐ آﺳﺘﺮ ﯾﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺴﻮز ﮐﻮره ... ﺷﻮد داراي ﯾﮏ ﺧﻮاص ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺻﻨﻌﺖ، ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ آب ﺑﺎ ﺧﻮاص وﯾﮋه را ﺑﻪ.


صنعت فولاد - ذغال سنگ، کک سازی و کاربرد آن در ذوب آهن

18 جولای 2013 . مواد سوختنی زیر زمینی : بغیر از ذغال سنگ از انواع دیگر مواد سوختنی زیر زمینی نفت ، گاز طبیعی ، تورب و ذغال آنتراسیت را می توان نام برد . مواد سوختنی .. هنگام تغلیظ محتویات مضر در عمل کک سازی از جمله گوگرد و فسفر کم می شود و در نتیجه با عمل تغلیظ خواص کک حاصله بهتر می شود. در حین آماده کردن ذغال سنگ.


خواص کک نفتی,

حجامت چیست ؟ خواص ،فواید،و عوارض آن | اسپادان سلامت

8 فوریه 2013 . حجامت تر ( ترکیب مکش و خونگیری ) در هر دو روش ابتدا ماده ای آتش زا مثل الکل،نفت،کاغذ و … را درون لیوان میگذارند/میمالند سپس آن را آتش میزنند و بلافاصله روی پوست قرار میدهند.وقتی آن را روی پوست قرار میدهند به علت کمبود اکسیژن آتش خاموش میشود و حجم هوای حفره لیوان کم میشود و همین باعث مکش پوست میشود.


Pre:نسبت کاهش سنگ شکن معمولی
Next:طراحی جعبه بند یا دریچه جاریشدن تقسیم کننده