کارشناسی ارشد شعاع تسمه چرخ

Introducing an Approach for Feasibility Study of Replacing the .

کارشناس ارشد نيروي محرکه - دانشگاه تبريز. Vahid729gmail. چکيده .. تسمه اي، الگوي پايش تناسبي- مشتقي - انتگرالي مناسب تر از CVT همانند ٧فشاري. و همکارانش ]٧[ از فنآوري 8پايش تطبيقي يا غيرخطي .. نسبت دندة کلي سامانة انتقال قدرت که برابر با حاصلضربηt ، شعاع چرخ خودرو،rw. 1 - New European Driving Cycle.


کارشناسی ارشد شعاع تسمه چرخ,

دانش فنی پایه - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

دانش فنی پایه )رشتۀ صنایع چوب و مبلمان( 210465 نام کتاب: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی پديدآورنده: دفتر تأليف کتاب هاي درسي فنی و حرفه ای وکاردانش مديريت برنامه ريزی درسی و تألیف: محمد غفاری، احمد روشن بخش یزدی، محمد لطفی نيا، امير نظری، اردشير عبدی، عليرضا عبدالهی،. شناسه افزوده برنامه ريزی وتألیف:.


آموزش خیاطی - پايگاه دانلود رایگان کتاب

آموزش های ویدئویی منابع کنکور کارشناسی ارشد . و لایه زده و با اتو کش کاری می کنیم و بعد به طوری که کمر حالت کشیده دامن قدری شل افتاده باشد به دامن وصل می کنیم ( می توان دور کمر دامن را یک بار با درجه درشت چرخ کرد تا کمی خورد بخورد) بعد کمر را وصل می کنیم. ... در دامن دو کلوش: شعاع کمر + قد + زاپاس ضربدر ۲ = مقدار پارچه لازم


آنچه به شاسی و جلوبندی خودرو مربوط می شود - نواندیشان

3 جولای 2010 . شاسی ها خودرو به طور کلی خودرو از سه قسمت اصلی تشکیل شده که عبارتند از -1 بدنه -2 موتو.


طرح هاي صنعتي برگزيده دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي كشور نشانی دبیرخانه

ساخت یک دستگاه لیزري اندازه گیري پروفیل چرخ قطار. •. 80 … ... با توجه به اینکه در مورد لوله های خطوط پرفشار گاز سراسری کشور تغییر در شعاع خارجی لوله در حدود یک میلیمتر است روش. مزبور به .. در راستای انجام این پروژه یک تیم تخصصی از اساتید رشته مدیریت فناوری و دانشجویان برتر دکترا و کارشناسی ارشد دانشگاه در.


مهندسی مكانيك ماشين هاي كشاورزی - موتور احتراقی

23 سپتامبر 2011 . بر خلاف موتورهای دیزل قدیمی، در RTA96-C به لطف تکنولوژی Common rail ، از میل بادامک، زنجیر چرخ دنده، پمپ های هیدرولیک و سوخت صرف نظر شده است. .. سوپر شارژ هم همان کار توربو شارژ را انجام میدهد ولی با این تفاوت که سوپر شارژ قدرت چرخش خود را بوسیله تسمه از میللنگ دریافت میکند و با این کار اقلا 20 درصد.


پایان نامه 1389 متن - طراحي مفهومي موتورهاي . - دانشگاه شهید بهشتی

دﮐﺘﺮ ﺣﺠﺖ ﻗﺎﺳﻤﯽ. اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ. ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ. رﺿﺎ ﻣﺤﻤﻮدﯾﺎن. ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺎﯾﺎن ﻧ. ﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ. ﺣﺎﺿﺮ ﺧـﻮد را ﻣﻠـﺰم ﺑـﻪ. ﺣﻔــﻆ اﻣﺎﻧــﺖ داري و ﻗــﺪرداﻧﯽ از زﺣﻤــﺎت ﺳــﺎﯾﺮ ﻣﺤﻘﻘــﯿﻦ و ﻧﻮﯾــﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻨــﺎ ﺑــﺮ ﻗــﺎﻧﻮن. ﺣــﻖ .. ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ. ﺗﻮان. اﺗﻼﻓﯽ. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . اﮔﺮ ﻫﯿﭻ ﭼﺮخ. دﻧﺪه. اي در ﺗﻮرﺑﻮﭘﻤﭗ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ،. آﻧﮕﺎه. 2-9. ﻣﻌﺎدﻻت ﺗﻮازن ﻓﺸﺎر ﺑﺮاي ﻟﻮﻟﻪ. ﻫﺎي ﺳﻮﺧﺖ در ﭘﺎﺋﯿﻦ دﺳﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﻤﭗ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ . 2-10. ( ) ( ) ( ). ( ). ( ).


آموزش خیاطی - پايگاه دانلود رایگان کتاب

آموزش های ویدئویی منابع کنکور کارشناسی ارشد . و لایه زده و با اتو کش کاری می کنیم و بعد به طوری که کمر حالت کشیده دامن قدری شل افتاده باشد به دامن وصل می کنیم ( می توان دور کمر دامن را یک بار با درجه درشت چرخ کرد تا کمی خورد بخورد) بعد کمر را وصل می کنیم. ... در دامن دو کلوش: شعاع کمر + قد + زاپاس ضربدر ۲ = مقدار پارچه لازم


عکس از ناسا، سازمان فضایی اروپا

اینکه ما چه هستیم، از کجا آمده ایم، به کجا می رویم و ماهیت دنیای پیرامون ما چیست. امیدوارم مجموعه ی. پیش رو برای شما مفید باشد. مهدی مومن زاده. دبیر ارشد گروه دانش ... ایـن چرخ فلک. جهانـی کـه در آن زندگـی می کنیـم،. جـای بسـیار بزرگـی اسـت. تا بـه حال. بیـش از ۲۰۰ میلیـارد کهکشـان در آن. پیـدا کرده ایم. کهکشـان »راه شـیری«. کـه خانـه ی.


کارشناسی ارشد شعاع تسمه چرخ,

23265 K - مهندسی عمران مدرس - دانشگاه تربیت مدرس

یادداشت تحقیقاتی: بررسی تاثیر نوع چرخ و وزن محور بر ترکخوردگی روسازیهای آسفالتی به روش المان محدود. ضا وهدانیر .. سیمان بر خواص. فیزیکی، مکانیکی و پایایی بتن. محمد امین ارشد ترابی. 1. ، شهناز دانش. *2. ،. محمد رضا توکلی. زاده. 3. -1. دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران. م-. حیط زیست .. استفاده از تسمه یا میلگرد به.


ماشین آلات ساختمانی قسمت ۱ - وبسایت شخصی حسین سوداگر

د) سایر ماشین آلات كارگاهی (ماشینهای متفرقه) مانند: ویبراتور،دستگاه بتون بتونیر، موتور جوش، تسمه نقاله، سنگین شكن، ماسه شور و شن شور، ماسه ساز و غیره. . باید توجه داشت که توده خاکی به وجود آمده در مسیر چرخ عقب گریدر قرار نگیرد چون در این صورت هم قدرت تراکسیون ماشین کم می شود و هم زاویه حمله تیغه گریدر تغییر می یابد.


دستگاه سه كاره - صنایع چوب و کاغذ

17 ا کتبر 2009 . اين الكتروموتور بيشتر دور خود را به صورت غير مستقيم به تيغه ي اره با چرخ تسمه ذوزنقه اي متصل مي كند و اين كار به ندرت بدون واسطه انجام مي شود . .. بديهي است ايجاد كند كاري به اين ترتيب باعث مي شود، ته عمق سوراخ كنده شده مستقيم و كناره هاي سوراخ داراي انحنايي با شعاع مته مورد استفاده باشد كه بعدا" بايد با.


– آزﻣﻮن ﻫﺎي روش رو ﮔﻲ ﻫﺎ وﻳﮋﮔ ﺳﺎﺧﺘ ﭘﻴﺶ ول ﺑﺘﻨﻲ ﭘ ﺟﺪاو ﺧﺘ

ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ. ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ. ﻋﻤﺮان. ) ﻣﻮﺣﺪﻳﺎن ﻋﻄﺎر. ،. ﻣﺤﻤﻮد. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺴﻜﻦ. داﻧﺸﻜﺪه ﻓﻨﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮي. اداره. ﻛﻞ. اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﺮاﺳﺎن ... ﺷﻌﺎع. 5. ﻛﺎﻧﺎل ﻳﺎ آﺑﺮو. ﺷﻜﻞ. - 5. ﻣﺜﺎﻟﻲ از. ﺟﺪاول ﻗﻮﺳﻲ ﺷﻜﻞ. 5-2-3-3. رواداري ﻣﺠﺎز. ﻣﻘﺎدﻳﺮ رواداري ﻣﺠﺎز ﺑﺮاﺳﺎس اﺑﻌﺎد ﻣﺸﺨﺼﻪ اﻇﻬﺎرﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗ. ﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه. ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ. اﺳﺖ. : رواداري ﻃﻮل. %1 -. ±.


آموزش استاتیک - بخش پنجم - SlideShare

7 ژوئن 2016 . 15 .3 دیسک در اصطکاک 2 1 2 2 RR APr A A P rNrFrM k kk m mm For full circle of radius R, PRM km3 2 2 1 2 2 3 1 3 2 3 2 2 0 2 2 1 2 2 . Knowing that the maximum allowabletension in the belt is 600 lb, determine the largest torquewhich can be exerted by the belt on pulleyA.


به نام آن كه جان را فكرت آموخت - سیم

و شعاع چرخ های قرقره و همچنين ديگر سطوح دارای انحنا، شعاع. خمش بزرگ تری در نظر گرفته شود. جدول 2. حداقل شعاع . ع( نگهدارنده های موقتی کابل را از قبيل طناب، تسمه و.. برداريد. ق( هنگام کابل کشی برای حذف و از بين .. مهندس محمدعلي مساواتي )کارشناس ارشد صنایع/کارشناس برق و الكترونیك(. محدوده ديناميکی. OTDR محدوده ديناميكی،.


یاتاقان ها چگونه کار می کنند؟ - مهندس برتر

یاتاقانها ی بکار رفته در چرخ یک ماشین که تحت تاثیربارهای محوری وشعاعی می باشند . یاتاقان فوق مانند یاتاقانی که در رینگ (توپی) چرخ ماشین شما قرار دارد، عمل می کند . . یاتاقانهای غلتکی - آنچه که در شکل بالا نشان داده شده است - در جاها یی مانند غلتک تسمه ی نقاله که باید بارها ی سنگین شعاعی را تحمل کنند به کار می روند.


ضوابط استانداردها و معیارهای فنی استفاده از مالچ نفتی - سازمان جنگل‌ها

ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم دﻧﻴﺎ را ﺳﺮزﻣﻴﻦ. ﻫﺎي ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ. دﻫﻨﺪ . از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ. ﻫﺎي ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ. ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. (. ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ. ) اﻏﻠﺐ در ﻣﻌﺮض ﺑﺤﺮان ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﻲ. ﮔﻴﺮﻧﺪ . ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺷﻦ. ﻫﺎي. روان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﺎ. ﺑﺎﻧﻲ اﺳﺖ، ﺑﻪ. ﻃﻮري. ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و زﻳﺮﺑﻨﺎﻫﺎ. و اﻣﺎﻛﻦ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ . در ﻫﻤﻴﻦ ارﺗﺒﺎط. ﻣﺎﻟﭻ ﭘﺎﺷﻲ ﻳﻜﻲ از. اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ. اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎري از.


آرشیو کامل پایان نامه های سایت | پایان نامه , پروژه و پروپوزال دانشجویی

فروش پروپوزال دانشگاهی و کارشناسی ارشد و دکترا , ارائه خدمات پایان نامه دانشجویی. . ۲۹۳ مدیریت رفتارهای رانندگان و سیستم اجتماعی بر اساس تئوری آشوب برای بهبود عملکرد ترافیکی ۱۶۲ص; ۲۹۴ تعیین رابطه بین شعاع چرخ وسیله نقلیه و ضخامت روسازی های صلب ۳۰۱ص; ۲۹۵ تجزیه و تحلیل جت مستغرق ایجاد شده در خروجی تحتانی.


فصلنامه شماره 48- زمستان 1395

ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻛﺎﺷﻲ ﺑﺪون ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪه. اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان آن. ﻫـﺎ ﻫـﻴﭻ. ﮔﻮﻧـﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻪ .. ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺮخ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪ اﻃـﺮاف. ﭘﺎﺷﻴﺪه ﻣﻲ. ﺷﻮد . در ﻣﻮاردي ﻛﻪ .. ﺑﺎ ﺷﻌﺎع ﻳﻮﻧﻲ. Å. 53/0. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . در واﻗﻊ ﻧﺸـﺴﺘﻦ ﻳـﻚ ﻳـﻮن ﺑـﺎ. ﺷﻌﺎع ﺑﺰرگ. ﺗﺮ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻳﻚ ﻳﻮن ﺑﺎ ﺷﻌﺎع ﻛﻮﭼﻚ. ﺗﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻣﻘﺪاري اﻋﻮﺟﺎج و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻨﺶ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻲ. ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ.


تجزیه و تحلیل ماشین آلات کشاورزی - Agricultural Engineers .

کارآیی مزرعه ای و همچنین مصرف سوخت در آزمایش ها نهایی ،تفاوت معنی داری میان تراکتور های چرخ لاستیکی و تسمه ای نشان نمی دهد .در آزمایش ها . گشتاور ورودی ( Q)،در شعاع لهیده ی چرخ ( Lr) اثر می کند و باعث تولید کششش ناخالص (GT)می شود .قسمتی از . سرعت حرکت تئوری (Vt)وابسته به شعاع موثر چرخ (r)و سرعت دورانی چرخ است .


ﺣـﻔﺎري

را ﺑﺮ روي ﮐﺎﻣﯿﻮن ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﭼﺮخ. ﻣﻮﻧﺘﺎژ و ﺗﻮﺳﻂ ﯾﺪك ﮐﺶ. ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﻲ. ﮐﻨﻨﺪ . ﺷﺎﺳﻲ دﺳﺘﮕﺎه از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺎوداﻧﻲ و ﺗﯿﺮ. آﻫﻦ درﺳﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﯾﺎﺗﺎﻗﺎﻧﻬﺎي ﺷﺎﻓﺘﻬﺎ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻮﺗﻮر دﺳﺘﮕﺎه از ﻧﻮع دﯾﺰل. ۴. ﺳﯿﻠﻨﺪر. ۴۵. اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﺑﺮاي. د ﺳﺘﮕﺎه دا ﻧﺪو. ٨٠٠. و. ۶۵. ا ﺳﺐ ﺑ ﺨﺎر ﺑﺮاي د ﺳﺘﮕﺎه ر ﺳﺘﻮن. ۶٠. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺣﺮﮐﺖ ﭼﺮﺧﺸﻲ ﺷﺎﻓﺖ ﻣﻮﺗﻮ. ر دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ. ۵. ﺗﺎ. ۶. ﻋﺪد ﺗﺴﻤﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻓﺖ ﮐﻼج دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﺷﺮح اﺟﺰاء دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻔﺎري ﮐﺎﺑﻠﻲ.


راهبری ایستگاه های بازیافت شهری- آیین کار - اداره کل ارزیابی عملکرد .

)کارشناس مهندسي مواد(. فالح نفری، سکینه. )کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی(. فیاض، سید محمد. ) کارشناس ارشد مهندسی عمران- سازه (. کابلی، فرشته. )کارشناس ارشد ... انتقال زباله در محوطه ایستگاه بازیافت باید به وسیله وسایل موتوري نظیر تسمه نقاله و وسایل غیرموتوري مانند. چرخ دستي انجام گیرد. -کارگران شاغل در ایستگاه.


ﺗﺮوﯾﺠﯽ ﻣﻘﺎﻻت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﻋﻠﻤﯽ - ResearchGate

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ. ارﺷﺪ. ، ﮔﺮوه ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎي ﮐﺸﺎورزي،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. ،. A.Gholikhaniut. -2. داﻧﺸﺠﻮي. دﮐﺘﺮي. ، ﮔﺮوه ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ. ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎي ﮐﺸﺎورزي. داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزي ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. -3. اﺳﺘﺎد. ﮔﺮوه ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ .. ﻣﺜﻞ ﺷﻌﺎع اﻧﺤﻨﺎ و. ﻓﺸﺎر ﺗﻮرژﺳﺎﻧﺲ. ) و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯿﻮه ﻧﯿﺰ در ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﯿﻮه ﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﻣﻮﺛﺮ. اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺗﺤﻘﯿﻘ. ﯽ. روي اﺛﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﯿﻮه و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﮐﻮﻓﺘﮕﯽ. 22. وارﯾﺘﻪ ﻫﻠﻮ،. ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﮐﻪ ﻣﯿﻮه.


ﺟـــﺎرﺗﺴﺖ!

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﻣﻄﺎﻟﺐ، ﺗﻔﺎﺳــﯿﺮ، ﻣﺸــﺎﻫﺪات و ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در دﻓﺎﺗﺮ، ﺑﻪ ﺳــﻠﯿﻘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ... ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه آﻧﺎﻟﯿﺰ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ... ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ دﺳــﺘﮕﺎه ﭼﺮخ. ﮐﺎپ و ﺗﺴﻤﻪ ﺳﺎﯾﻨﺪه را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده. از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﮐﺎرﺑﺮ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ، ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ذرات ﺳﺎﯾﻨﺪه. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﻨﺪه از ﻣﺤﯿﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻤﯿﺰ.


Rannandegi va Negahdariy Herfehee az khodro - icric

ﭘﻤﭗ ﻓﺮﻣﺎن. ﭘﻤﭗ ﮐﻼچ. ﭘﻮﺳﺘﻪ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ. ﭘﻮﺳﺘﻪ ﮐﻼچ. ﭘﻮﺳ. ﺘﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﺷﻤﺎر. ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻘﻒ. ﭘﻮﺷﺶ ﺻﻨﺪﻟﯽ. ﭘﻮﻟﮏ ﻣﻮج. ﮔﯿﺮ. ﭘﯿﭻ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻼﺻﯽ. ﭘﯿﭻ و ﻣﻬﺮه. ﭘﯿﻨﯿﻮن. ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق. ﺗﺎج ﺧﺮوﺳﯽ. ﺗﺎﯾﺮ. ﺗﺮﻣﺰ. ﺗﺮﻣﺰ دﺳﺘﯽ. ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت. ﺗﺴﻤﻪ. ﺗﻮﭘﯽ اﮐﺴﻞ. ﺗﻮﭘﯽ ﭼﺮخ. ﺗﯿﻮب .. ﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﯿﭻ از آن ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﻌﺎع ﮔﺮدش ﮐﻤﺘﺮي را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ﺗﻮان ﺧﻮدرو از آن ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ و ﭘﺲ از ﮔﺬر. از آن ﺑﺎ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوي ﻣﻮﺗﻮر و ﻧﺤﻮه ي.


Pre:تنها تعویض سنگ شکن فکی 42x30 جزئیات فنی
Next:آسیاب پودر استفاده های صنعتی